Instantie
Rechtbank Noord-Holland
Datum uitspraak
30-01-2013

 

Alles overwegende, is de rechtbank van oordeel dat de moeder naar Heemstede mag verhuizen. De rechtbank acht het in het licht van deze belangenafweging niet onaanvaardbaar dat het contact tussen de vader en [minderjarige] als gevolg van de verhuizing zal wijzigen, nu het aandeel van de vader in de opvoeding en verzorging van [minderjarige] door de verhuizing niet zozeer vermindert, maar anders ingedeeld zal worden. De rechtbank zal de door de vader meer subsidiair verzochte toedeling van de zorg- en opvoedingstaken toewijzen, waarbij de rechtbank ook zal bepalen dat de moeder het brengen en halen van [minderjarige] voor haar rekening zal nemen. De rechtbank is van oordeel dat dit het logische gevolg is van de door de moeder zo gewenste verhuizing.

De gehele gepubliceerde uitspraak is te vinden op: uitspraak