Mr. T.A. Bruins

Mediation

Voornamelijk vanwege het feit dat cliënten binnen het rechtsgebied personen- en familierecht, maar ook het erfrecht, niet alleen advies nodig hebben om een op dat moment voorkomend probleem te regelen, maar ook begeleiding kunnen gebruiken vanwege het feit dat zij vanwege de interne verhoudingen toch op een bepaalde manier aan elkaar verbonden blijven, ben ik mij meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om middels mediation die goede verstandhouding met elkaar ofwel te behouden of te herstellen. Dit is met name van belang indien er kinderen bij betrokken zijn. 

Ik merk dat de handvatten die in mediation worden gebruikt ook in andere zaken zeer van pas komen, niet alleen in zaken die bijvoorbeeld middels een zogenaamd viergesprek worden beslecht, maar zelfs indien er geprocedeerd moet worden. Indien het niet lukt in overleg tot een regeling te komen, zal er op een oplossingsgerichte wijze geprocedeerd worden. 

Ik ben als MfN-registermediator opgenomen in het kwaliteitsregister van de Stichting Kwaliteit Mediators.