Mr. T.A. Bruins

Erfrecht

Het erfrecht is evenals het personen- en familierecht onderdeel van het burgerlijk recht. Familierecht is opgenomen in Boek 1 en erfrecht in Boek 4.

Ik kan u bijstaan bij alle mogelijke erfrechtelijke zaken en zowel bijstand verlenen om een geschil te beslechten middels mediation, overleg of een procedure, maar ook advies verstrekken ter voorkoming van een mogelijk geschil door bijvoorbeeld bijstand te verlenen bij het opstellen van een testament of andere maatregelen die u zelf kunt ondernemen.

De meest voorkomende geschillen waar ik mee te maken krijg zijn:

 

  • ·      wat was de wil van erflater, was erflater wilsbekwaam;
  • ·      de uitleg van het testament; 
  • ·      (beneficiaire) aanvaarding / verwerping van de nalatenschap;
  • ·      versterferfrecht;
  • ·      legitieme portie;
  • ·      executeur en vereffenaar;
  • ·      (wettelijke) verdeling van de nalatenschap;
  • ·      verzorgingsvruchtgebruik langstlevende ouder;
  • ·      internationale nalatenschap.