Werkwijze

Door een nauwe samenwerking met tal van andere specialisten, als accountants, fiscalisten, notarissen, maar ook orthopedagogen, ben ik in staat op een snelle, maar wel uiterst zorgvuldige wijze de belangen van de clienten te behartigen.

Zoals hiervoor ook al vermeld, sta ik de clienten bij in een procedure of bij een coachingtraject, of middels een zogenaamd viergesprek, maar tevens wordt altijd bezien of het mogelijk is middels mediation tot een voor alle partijen gewenste oplossing te geraken.