Advocatuur en mediation, gespecialiseerd in familierecht en erfrecht

U KUNT BIJ MIJ TERECHT VOOR ONDER MEER:

 

Echtscheidingen, echtscheidingsbemiddeling (mediation), verbreking samenleving, beëindiging geregistreerd partnerschap,

Boedelscheiding, afwikkeling huwelijksvoorwaarden,

Gezagskwesties, omgangs- en zorgregelingen, vervangende toestemming bij verhuizing, ouderschapsplan,

Partner- en kinderalimentatie,

Pensioenverevening,

Adoptie, afstammingskwesties zoals vervangende toestemming of vernietiging van de erkenning dan wel gerechtelijke vaststelling van  het vaderschap,

Voornaamswijzigingen,

Ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen,

Erfrecht.

 

Rechtsgebiedenregister

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden laten registreren:

- Personen- en familierecht, met als sub rechtsgebieden: echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, jeugdbeschermingsrecht, mediation, ouderschap en erkenning.  

- Erfrecht.

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.