Het kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten

www.advocatenorde.nl