Mediatorsfederatie Nederland

 

Wat is een MfN-registermediator? 

 

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

 

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement 
  • en tevens onder de gedragsregels voor de NfN-registermediator
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie) 
 
MfN