Advocatuur en mediation, gespecialiseerd in familierecht en erfrecht

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR ONDER MEER:

 

Echtscheidingen, echtscheidingsbemiddeling (mediation), verbreking samenleving, beëindiging geregistreerd partnerschap,

Boedelscheiding, afwikkeling huwelijksvoorwaarden,

Gezagskwesties, omgangs- en zorgregelingen, vervangende toestemming bij verhuizing, ouderschapsplan,

Partner- en kinderalimentatie,

Pensioenverevening,

Adoptie, afstammingskwesties zoals vervangende toestemming of vernietiging van de erkenning dan wel gerechtelijke vaststelling van  het vaderschap,

Voornaamswijzigingen,

Ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen,

Erfrecht.